Selkiytä:

Suurenna:

On taas asukastyytyväisyyskyselyn aika

Helsingin Asuntohankinnan vuosittainen asukastyytyväisyystutkimus on taas alkamassa. Tutkimus tehdään käytännössä postittamalla kysymykset asukkaille. Asukkailla on mahdollista vastata joko täyttämällä lomake paperisena tai internetin kautta. Paperilomake palautetaan tutkimuksen tekevälle IRO Reasearh & Consulting Oy:lle, jonka tietokantaan myös netin kautta annetut vastaukset tallentuvat.

Vastausaika kyselyyn alkaa heti, kun kyselylomake ja ohjeet kyselyyn vastaamiseen on jaettu asuntoon. Vastaukset pyydetään antamaan kahden viikon kuluessa lomakkeen saamisesta. Tutkimuksella kerätään asukkailta tietoa niin asuintalojen, asuntojen kuin asukkaille tarkoitettujen palvelujenkin laadusta. Pelkkien numeroarvioiden lisäksi asukkailla on mahdollisuus antaa vapaamuotoista palautetta sekä ehdotuksia kiinteistöyhtiöille.

Tutkimuksen tekee tänäkin vuonna siis IRO Reseach & Consulting. Helsingin Asuntohankinta saa varsinaisista vastauksista yhteenvetoraportin. Lisäksi kaikki vapaamuotoiset palautteet menevät nimettöminä Oy Helsingin Asuntohankinta Ab:hen, jossa ne luetaan tarkkaan. Tätä kautta tulleet ehdotukset johtavat käytännön kehitystoimiin, jos se on mahdollista. Osassa toiveita toteutusvastuu on asunto-osakeyhtiöllä, jossa asunto sijaitsee.

Tutkimusten koosteraportista tulee keväällä uutinen Helsingin Asuntohankinnan nettisivujen helah.fi Uutiset-osioon.

<< Takaisin uutisiin