Asukkaille

Asumishäiriöiden hoitaminen

Vuokranantajan ja vuokralaisen vastuita ja velvollisuuksia säätelevät huoneenvuokralain ja ns. hyvien tapojen mukaisten yhteisten pelisääntöjen lisäksi Helsingin kaupungin järjestyssäännöt ja taloyhtiöiden järjestyssäännöt. Kiinteistön järjestyssäännöt on laadittu asukkaiden viihtyvyyden, terveyden ja turvallisuuden edistämiseksi, jotta kaikilla olisi yhtäläisen kivaa elää kodeissaan. Siksi niiden noudattaminen on kaikille eduksi. Kiinteistön järjestyssäännöt löytyvät usein ilmoitustaululta. Ne saa myös talon isännöitsijältä.

Asukas vastaa myös vieraidensa osalta huoneenvuokralain ja järjestysmääräysten noudattamisesta.

Häiritsevä asuminen

Asuminen kiinteistöyhtiössä tarkoittaa, että omaan asuntoon voi kuulua normaaleja asumiseen kuuluvia ääniä pihalta, porrashuoneesta tai naapuriasunnoista. Kaikkia asukkaita kehotetaan ja kannustetaan muut huomioon ottavaan asumiseen. Asunnossa liikkumisen, kotieläinten pitämisen, musiikin soittamisen ja kuuntelemisen, juhlien järjestämisen, kuntoilun, melua aiheuttavien töiden yms. toiminnan yhteydessä on syytä miettiä, miten hyvin ääni kantautuu muualle kiinteistön rakenteissa tai niiden läpi.

Taloyhtiön järjestyssäännössä on määritelty esimerkiksi ne ajat, jolloin talossa vallitsee normaaliakin asumista pienempää ääntä tuottava hiljaisuus. Hiljaisuutta noudatetaan yleensä klo 22.00 – 7.00. Hyvään naapuruuteen kuuluu toki olla aiheuttamatta häiriötä myös muina aikoina. Se tarkoittaa, että ei pidetä turhaa meteliä muinakaan aikoina.

Vakavissa tai toistuvissa häiriötilanteissa häiritty asukas ottaa yhteyttä asunto-osakeyhtiön isännöitsijään ja tekee vapaamuotoisen kirjelmän häiriöstä tai ilmoittaa häiriöstä taloyhtiössä käytössä olevalla häiriöilmoituslomakkeella. Kirjelmässä täytyy olla kahden huoneistonhaltijan allekirjoitus.

Häiritsevä tupakointi

Omaan asuntoon häiritsevästi tunkeutuvasta tupakansavusta voi tehdä ilmoituksen häiritsevästä tupakoinnista. Ilmoitus toimitetaan asunto-osakeyhtiön isännöitsijälle mahdollisia selvityksiä ja jatkotoimia varten.

Vakavissa tai toistuvissa häiriötilanteissa häiritty asukas ottaa yhteyttä asunto-osakeyhtiön isännöitsijään ja tekee vapaamuotoisen kirjelmän häiriöstä tai ilmoittaa häiriöstä taloyhtiössä käytössä olevalla häiriöilmoituslomakkeella. Kirjelmässä täytyy olla kahden huoneistonhaltijan allekirjoitus.