Asukkaille

Irtisanominen

Jos vuokrasopimus on määräaikainen, asunnon vuokrasopimus päättyy siihen kirjatun määräajan päätyessä ilman erillistä irtisanomista. Jos vuokrasopimus päättyy irtisanomiseen, sopimus päättyy irtisanomisajan jälkeen. Irtisanomisaika on yksi (1) kalenterikuukausi niin, että vuokrasopimus päättyy käytännössä irtisanomishetkeä seuraavan täyden kalenterikuukauden lopussa.

Irtisanomisilmoitus tulee toimittaa kirjallisesti asianmukaisesti allekirjoitettuna käyttäen sivulta Lomakkeet löytyvää Vuokrasopimuksen irtisanomislomaketta. Tätä lomaketta käytetään myös tilanteissa, joissa toinen vuokrasopimuksen allekirjoittaja jää asumaan asuntoon, eli sanotaan vuokrasopimus irti vain yhden vuokralaisen osalta. Molempien vuokralaisten on allekirjoitettava irtisanomisilmoitus myös tässä tapauksessa.

Kuolinpesille on oma sivulta Lomakkeet löytyvä Vuokrasopimuksen irtisanomislomake kuolinpesille.

Helsingin Asuntohankinnalta asuntonsa suoraan vuokrannut vuokralainen voi irtisanoa halutessaan myös määräaikaisen vuokrasopimuksen ennen sopimukseen merkityn määräajan loppua.

Jälleenvuokratuissa asunnoissa ovat voimassa vuokrasopimukseen merkityt ehdot.