Asukkaille

Jälleenvuokraus, vuokraus majoituskäyttöön ja alivuokraus

Helsingin Asuntohankinnan asunnot on tarkoitettu vain asumiskäyttöön. Vuokrasopimuksen ehdot kieltävät yksiselitteisesti kaiken asunnon käytön ansaintatarkoituksiin esim. Airbnb-palvelun kautta. Samalla tavalla asunnon jälleenvuokraus jollekin toiselle henkilölle on ehdottomasti kielletty. Se aiheuttaa vuokrasopimuksen välittömän purkamisen.

Poikkeuksena pääsääntöön jälleenvuokrauksessa on vuokralaisen määräaikainen työhön tai lisäopiskeluihin liittyvä muutto toiselle paikkakunnalle tai ulkomaille, minkä ajaksi voi saada luvan vuokrata asunto tilapäisesti toiselle. Lupa tällaiseen väliaikaiseen asukkaan vaihtoon pyydetään etukäteen Helsingin Asuntohankinnalta käyttäen siihen tarkoitettua lomaketta. Myös luvallista jälleenvuokrausta koskee, että vuokralainen ei saa ansaita vuokrauksella.

Päävuokralainen saa luovuttaa enintään puolet huoneistosta (puolet huoneiden lukumäärästä) toisen käytettäväksi asumiseen ilman vuokranantajan lupaa edellyttäen, että alivuokrauksesta ei aiheudu huomattavaa haittaa tai häiriötä vuokranantajalle.

Päävuokralaisen on ilmoitettava alivuokralaiselleen oma vuokranantajansa ja oman vuokrasopimuksen ehdot. Alivuokralaisesta on ilmoitettava myös taloyhtiölle. Huoltoyhtiöstä avataan ovet vain asukasluetteloon merkitylle henkilölle, jos esimerkiksi avaimet katoavat tai ovat unohtuneet kotiin.

Alivuokratussa asunnossa päävuokralainen vastaa vuokranmaksusta, käyttökorvauksista (saunamaksut, autopaikka jne.) sekä muista sopimukseen liittyvistä velvoitteista. Päävuokralainen on myös vastuussa siitä, että alivuokralainen noudattaa järjestyssääntöjä ja muita vuokrasopimuksen ehtoja kaikessa asumisessa.

Jos Oy Helsingin Asuntohankinta Ab havaitsee, että asukas harjoittaa yhtiön asunnossa luvatonta majoitustoimintaa, yhtiö kantaa yhteiskuntavastuunsa ja ilmoittaa toiminnasta verottajalle ja Kelaan mahdollisten tukien uudelleenarviointia varten.

Päävuokralainen saa luovuttaa enintään puolet huoneistosta (puolet huoneiden lukumäärästä) toisen käytettäväksi asumiseen ilman vuokranantajan lupaa edellyttäen, että alivuokrauksesta ei aiheudu huomattavaa haittaa tai häiriötä vuokranantajalle. Päävuokralaisen on ilmoitettava alivuokralaiselleen oma vuokranantajansa ja oman vuokrasopimuksensa ehdot. Alivuokralaisesta on ilmoitettava myös taloyhtiölle. Huoltoyhtiöstä avataan ovet vain asukasluetteloon merkitylle henkilölle, jos esimerkiksi avaimet katoavat tai ovat unohtuneet kotiin.