Asukkaille

Kodin koneiden hoito

Liesi

Liesi on kytketty kiinteästi sähköverkkoon. Kytkennän saa irrottaa vain sähköasentaja.

Liesi ja uuni on puhdistettava säännöllisesti, jotta ne toimisivat tehokkaasti.

Jääkaappi

Jääkaappi vaatii hoitoa toimiakseen kunnolla. Jääkaappi, viileäkaappi sekä mahdollinen pakastelokero on syytä sulattaa 2-4 kertaa vuodessa, jos laitteessa ei ole automaattisulatusta.

Asukkaan tehtävä on myös puhdistaa pölystä jää- ja viileäkaapin takana oleva putkisto ja lattialla seisovan jääkaapin lattiatila. Jääkaappi on puhdistuksen ajaksi siirrettävä varovasti paikoiltaan. Pistotulppa otetaan irti pistorasiasta siirron ajaksi.

Erityisen tärkeä säännöllistä puhdistusta vaativa kohde jää- ja viileäkaapissa on jääkaapin takaseinän läpi kulkeva sulatusveden poistoputkisto, koska se tukkeutuu helposti.