Asukkaille

Maksuvaikeudet

Mikäli maksujen suorittamisessa on ongelmia, on syytä olla heti yhteydessä vuokravalvontaan. Sieltä voi saada tietoja ja opastusta, miten kannattaa toimia. Muissa kuin suoraan Helsingin Asuntohankinnalta vuokratuissa asunnoissa vuokravalvonnan hoitaa vuokranantajan ilmoittama taho.

Jos vuokravelkaa syntyy, ryhtyy vuokranantaja perintätoimenpiteisiin. Tarvittaessa asukas häädetään asunnosta. Häädetyllä ei ole mahdollisuutta saada Helsingin Asuntohankinnan omistamista asunnoista uutta vuokra-asuntoa. Hoitamattomista vuokranmaksuhäiriöistä tulee myös merkintä henkilön luottotietoihin.