Asukkaille

Paloturvallisuus

Terve järki ja myös laki velvoittavat asukasta asentamaan kotiinsa riittävästi palovaroittimia ja pitämään ne toimintakunnossa. Määräysten mukaan palovaroittimia tulee olla vähintään yksi jokaista alkavaa asunnon 60 neliömetriä kohti. Eli jo 61 neliön asunnossa varoittimia pitää olla vähintään kaksi.

Palovaroittimen lisäksi kodin turvallisuutta on syytä lisätä häkävaroittimella. Hiilimonoksidi eli häkä on hajuton, mauton, väritön ja myrkyllinen kaasu, jota ei voi ihmisen aistein havaita. Kun häkä on vain hiukan ilmaa kevyempää, täytyy häkävaroittimen sijoittamiseen kiinnittää tarkkaa huomiota. Häkä ei välttämättä nouse suoraan kattoon. Häkävaroitin ei korvaa palovaroitinta, mutta on hyödyllinen lisä kodin turvallisuuteen.

Ilman toimivaa paristoa palo- tai häkävaroittimesta ei ole mitään iloa. Varoittimet eivät myös ole ikuisesti toimivia, vaan ne suositellaan vaihdettavaksi vähintään kymmenen vuoden välein. Asukkaan velvollisuus on aina huolehtia, että asunnossa on toimivat varoittimet eli vaihtaa paristot tai varoitin tarvittaessa. Yksi hyvä keino muistaa palo- ja häkävaroittimien huolto on tarkistaa/vaihtaa niiden paristot aina ns. 112-päivänä 11. helmikuuta.

Tutustu palovaroittimien asennukseen ja ylläpitoon sekä paloturvallisuuteen liittyvään videoon klikkaamalla linkkiä.

Avotuli/kynttilät

 Varovaisuus ja huolellisuus tulen käsittelyssä ovat tärkein tulipalojen estäjä. Siksi on aina valvottava avotulta eli huolehdittava, että kynttilät ovat palamattoman alustan päällä ja etteivät kynttilät jää palamaan yksin. Samoin on vahdittava, etteivät esimerkiksi kotieläimet tai pienet lapset pääse vahingossa kaatamaan kynttilöitä tai tuikkuja, eikä ikkunasta tuleva ilmavirta voi heilauttaa verhoa avotuleen.

Asuntojen parvekkeilla ei sallita minkäänlaista avotulen käyttöä. Kynttilät, roihut ja grillit eivät siis ole sallittuja parvekkeilla. Etenkin ulkoroihut vaativat allaspalo- ja tuuliriskin takia reilusti tyhjää tilaa ympärilleen. Ulkoroihut ovat siksi erittäin vaarallisia lähellä rakennuksia ja palavia materiaaleja.

Avotulta ei saa koskaan jättää palamaan vartioimattomana.