Ansökning om bostad

Oy Helsingin Asuntohankinta Ab äger cirka 3 500 bostäder på olika håll i Helsingfors. En del av dem är fritt finansierade hyresbostäder som fritt får hyras, en del hyrs ut till stadens s.k. Ara-hyresbostäder och en del är uthyrda till sektorer inom Helsingfors stad eller affärsverk för att hyras ut som tjänstebostäder. Mera information finns under punkten Våra bostäder och information om att söka bostäder under rubrikerna på vänstra sidan.