Ansökning om bostad

Arabostäder

Helsingfors stad använder så kallade Ara-bostäder ägda av Helsingin Asuntohankinta som hyresbostäder, bostäderna hyrs ut med samma grunder som stadens övriga hyresbostäder. Helsingfors stads tjänst för ansökning om hyresbostad ansvarar för uthyrningen av bostäderna. Det går att kontakta tjänsten även när man vill byta från Helsingfors stads Ara-hyresbostad till annan. Vid uthyrning av Ara-bostäder använder man för dem fastställda inkomst- och förmögenhetsgränser.