Företag

Företaget Helsingin Asuntohankinta ägs helt och hållet av Helsingfors stad. Företagets uppgift är att producera bostadstjänster för helsingforsare. Företaget äger cirka 3 500 bostäder på olika håll i Helsingfors. Bostäderna finns huvudsakligen i enskilda bostadsaktiebolag och de flesta av dem är enrummare eller tvårummare.

Företaget äger både fritt finansierade och Ara-finansierade hyresbostäder som hyrs ut till personer i behov av bostad genom Helsingfors stad. En del av bostäderna används som tjänstebostäder eller serviceboende av Helsingfors stad.

Helsingin Asuntohankinta grundades år 1983 för att äga aktier i bostads- och fastighetsaktiebolag och hyra ut bostäderna de disponerar till den användning som staden anvisar. Företagets egentliga verksamhet började år 1984.

Enligt stadens beslut från år 2009 skaffar företaget tillsvidare inte nya bostäder i sin ägo.

Från början av år 2010 har Helsingin Asuntohankintas verksamhet skötts av fastighetsaktiebolaget Auroranlinna, som också helt ägs av Helsingfors stad. Företaget har ingen egen personal.

Företaget sköter centraliserat om granskning av bostäderna det äger i samband med flyttningar samt beställning och styrning av lägenhetsrenoveringar. Hyresgäster i bostäder för allmän uthyrning har hyresavtalsförhållande till Helsingin Asuntohankinta och sköter saker i anslutning till hyresavtalet och nycklar med företaget.

Fastighetsspecifik disponenttjänst, fastighetsskötsel, städning samt underhålls- och reparationsarbeten ordnas alltid av det bostadsaktiebolag där den av Helsingin Asuntohankinta ägda bostaden finns.

Här kan du ladda ned företagets 30-årshistorik på finska i PDF-format som publicerades år 2014.