Företag

Responsformulär

Med den här formulären kan du skicka så kallad allmän respons till Helsingin Asuntohankinta, det vill säga ris eller ros om fastighetsbolagets verksamhet samt frågor, önskemål och förslag gällande ditt eget bostadshus och dess närområde eller allmänna frågor gällande företagets verksamhet.

Observera att responsblanketten inte är en felanmälningsformulär.

    Responsen gäller


    Svar till respons: