Invånare

Oy Helsingin Asuntohankinta Ab äger i huvudsak enskilda bostäder i olika bostadsaktiebolag i Helsingfors. Därför kan det förekomma små skillnader i hur man sköter saker i anslutning till det vardagliga boendet beroende på hur varje bostadsaktiebolag har bestämt om sakerna. Det kan till exempel finnas skillnader i vart och på vilket sätt fel som hör till fastigheten ska anmälas.

På denna webbplats För boende har man sammanställt information till vänster på sidan om de rubrikenliga sakerna.

Om det finns en pil som visar nedåt bredvid rubriken till vänster på sidan har helheten som rubriken innehåller indelats i mindre delar med egna rubriker. Underrubrikerna öppnas genom att klicka på huvudrubriken. Du kan gå direkt till önskat ämnesområde genom att klicka på underrubriken.

Under rubriken Nyheter finns nyheter som hänför sig till Oy Helsingin Asuntohankinta Ab:s verksamhet.