Invånare

Ansvar i underhåll

Ansvaret för bostadens underhåll bestäms i ansvarsfördelningstabellen som man kan ladda ner och skriva ut vid punkten Ansvarsfördelningstabell. Huvudregeln är att fel som hör till husbolagets ansvar genast ska anmälas till husbolagets felanmälningstjänst och fel som hör till hyresvärden anmälas till den hyresvärd som angetts i det egna hyresavtalet. Här finns snabbanvisningar om felanmälning.

Det är viktigt att de boende kommer ihåg att en boende alltid har ansvar för eget lösöre. Helsingin Asuntohankinta rekommenderar att alla boende tecknar en omfattande hemförsäkring som omfattar trygghet i händelse av att boendet avbryts och ansvarsförsäkring.

 Ansvarsfördelningstabell

Ansvarsfördelningstabellen är en förteckning över vilka saker den boende och företaget ansvarar för, tabellen finns här.

Ansvarsfördelningstabellen anger vilket ansvar hyresgästen, husbolaget och hyresvärden (Oy Helsingin Asuntohankinta Ab eller hyresvärd för andrahandsuthyrd bostad) har för olika reparationer.

Det är till exempel alltid den boende som ansvarar för städning – även för så kallad flyttstädning när man flyttar.

Lägenhetsreparationer

Renovering på egen hand av den boende förutsätter alltid tillstånd av bostadens ägare, Helsingin Asuntohankinta och husbolaget.

Under boendetiden görs inga renoveringar i lägenheterna annat än av tvingande skäl. Helsingin Asuntohankinta gör inte så kallade ytrenoveringar av lägenheterna medan de är bebodda. Bostäderna kan dock renoveras eller förnyas vid större badrums- och toalettrenoveringsarbeten som till exempel gäller hela trappuppgången eller fastigheten, även när bostäderna är bebodda. Då är det hyresgästen som ansvarar för lösöret om det förvaras i lokalerna som ska renoveras.

Reparations- och renoveringsarbeten kan göras i bostaden under boendetiden till exempel på grund av fel i apparater eller fast inredning eller fuktskada. Reparationsbesök i anslutning till dessa överenskoms i normala fall med den boende, men till exempel på grund av en akut fuktskada kan man även komma till bostaden med allmän nyckel utan att meddela på förhand.

De boende ansvarar för rengöring av badrummets golvbrunn. I golvbrunnen samlas hår, damm och dylika fasta beståndsdelar som måste avlägsnas för att avloppet ska fungera och inte torka. Om golvbrunnen torkar uppstår det lätt avloppslukt i bostaden.