Invånare

Att flytta till bostaden

Stödtjänster för boende

Hämtning och återlämning av nycklar till bostäder som hyrs direkt av Helsingin Asuntokanta (hyresavtal ska förevisas när nycklarna avhämtas) görs i företagets kontor. Beställning av tilläggsnycklar görs enklast genom att skicka e-post till adressen toimisto@helah.fi eller ringa kundtjänst på numret 020 7199 670 (samtalspris 8,4 cent/min).

För andrahandsuthyrda bostäder är det den hyresvärd som angetts i hyresavtalet som ansvarar för nyckeltjänsten.

Om hyresgästen vill ha extranycklar till sin bostad betalar hen de kostnader som uppkommer för beställningen av extranycklarna.

Reservationer av parkeringsplats och avhämtning av nycklar för parkeringsplatsen, reservation av bastuturer, flyttningsanmälningar till husbolagen, avhämtning av husmorsnycklar (om sådana används i husbolaget) och eventuella saker i anslutning till tvättstugorna i huset såsom avhämtning av reservationslåsets nyckel görs på den plats husbolaget meddelat. I allmänhet är det en disponentbyrå eller ett fastighetsskötselbolag.

Bredband och elavtal

Hyresgästen ingår själv ett elavtal och kommer överens om att öppna eller ändra en bredbandsanslutning med valfri operatör. Bostaden kan ha husbolagets bredband som man får mer information om av disponentbyrån.

Brandvarnare

Brandvarnare är obligatoriska i bostäderna. Det ska alltid finnas minst en brandvarnare per påbörjad 60 kvadratmeter bostadsyta.

Hyresgästen ska själv se till att skaffa brandvarnare och att de fungerar, som till exempel att byta batteri. Man ska regelbundet kontrollera att batteriet fungerar. En bra minnesregel är att alltid kontrollera eller byta batteri på den s.k. 112-dagen, alltså den 11 februari varje år.

Förutom brandvarnare rekommenderas även att skaffa kolmonoxidvarnare till bostaden. Kolmonoxid är en luktfri, smaklös, färglös och giftig gas som inte kan uppfattas med mänskliga sinnen. Eftersom kolmonoxid är något lättare än luft, måste du fästa särskild uppmärksamhet vid placeringen av kolmonoxidvarnaren. Kolmonoxid stiger inte nödvändigtvis rakt upp mot taket. En kolmonoxidvarnare ersätter inte en brandvarnare, men är ett nyttigt tillägg till hemmets säkerhet.

Hemförsäkring

Helsingin Asuntohankinta rekommenderar att hyresgästen har en hemförsäkring. Att teckna en hemförsäkring är hyresgästens ansvar.

Hyresgästens ägodelar är alltid hens eget ansvar både i bostaden och i bostadens eller husbolagets lösöreförråd och på dess gård. Utemöbler eller cyklar som går sönder till exempel på grund av snöras är hyresgästernas eget ansvar.

Vid tecknande av en hemförsäkring finns det skäl att noggrant ta reda på vad försäkringen ersätter och se upp för att teckna en alltför liten försäkring. En omfattande hemförsäkring, som omfattar skydd i händelse av att boendet avbryts, och en ansvarsförsäkring är den bästa försäkringen för oförutsedda situationer i höghus och radhus. I händelse av till exempel vattenläckage eller eldsvåda, ersätter inte fastighetens försäkring den boendes lösöre och inte heller om hyresgästen måste flytta någon annanstans på grund av en vattenskada i våningen ovanför.

Flyttningsanmälan

 Hyresgästen ska själv anmäla flytten både till befolkningsregistret och separat till husförteckningen, om man upprätthåller en sådan i husbolaget. Alla personer som flyttar till bostaden ska antecknas i flyttningsanmälningarna. En separat flyttningsanmälan ska dessutom göras om det sker förändringar av de boende i bostaden under boendetiden. Om du till exempel tappar bort nycklarna eller glömmer dem hemma, kan dörren endast öppnas för de personer som anges som bostadens boende i flyttningsanmälan.

Flyttningsanmälan till befolkningsregistret är enklast att göra elektroniskt på en gemensam formulär av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och Posten. Mer information https://www.posti.fi/flyttanmalan/

Felärenden

 Helsingin Asuntohankinta granskar lägenheterna när de får nya boende, förutom när det är fråga om ett s.k. inbördes byte. Nödvändiga reparationer av lägenheten som observeras vid granskningen görs innan en ny boende flyttar in, om man inte har kommit överens om något annat. Om du upptäcker något fel i bostaden du har fått ska du omedelbart göra en felanmälan.