Invånare

Betalningssvårigheter

Om man har problem att betala avgifterna, bör du genast kontakta hyresredovisningen. Där får du information och instruktioner för hur det lönar sig att agera. För andra bostäder än de som hyrs direkt av Helsingin Asuntohankinta sköts hyresövervakningen av den instans som hyresvärden uppger.

Om det uppstår en hyresskuld vidtar hyresvärden indrivningsåtgärder. Om det blir nödvändigt kan den boende vräkas. Den som har blivit vräkt har inte möjlighet att få en ny hyresbostad i bostäder som ägs av Helsingin Asuntohankinta. Hyresbetalningsstörningar som inte har skötts ger även en anteckning i personens kreditupplysning.