Invånare

Boendeanvisningar

Det husbolag där bostaden finns ansvarar för skötseln av praktiska tjänster som hör till husbolaget, såsom reservation av bastuturer. För tjänster som hör till hyresvärden ansvarar den i hyresavtalet angivna hyresvärden.

Man försöker se till att alla har det bra i sitt hem med ordningsregler för fastigheten och gemensamma spelregler som hör till så kallad god sed i hög- och radhuslivet.

Livet är trivsammare för alla om de boende värnar om den egna hemmiljöns renlighet och skick.

I den här delen berättar vi om praktiska saker i anslutning till vardagen.