Invånare

Brandsäkerhet

Räddningsvägar

Räddningsvägarna ska alltid hållas fria för utryckningsfordon. Räddningsvägarna får inte blockeras genom att parkera bilen där. Brandbilar och ambulanser måste utan dröjsmål och hinder kunna komma fram till destinationen.

Brand- och kolmonoxidvarnare

 Sunt bondförnuft och även lagstiftningen förpliktar den boende att installera tillräckligt med brandvarnare i sitt hem och hålla dem i funktionsdugligt skick. Enligt bestämmelserna ska det finnas minst en brandvarnare per påbörjad 60 kvadratmeter bostadsyta. Detta innebär att en bostad om 61 kvadratmeter ska ha minst två brandvarnare.

Utöver brandvarnare finns det skäl att öka säkerheten i hemmet med kolmonoxidvarnare. Kolmonoxid är en luktfri, smaklös, färglös och giftig gas som inte kan uppfattas med mänskliga sinnen. Eftersom kolmonoxid är något lättare än luft, måste du fästa särskild uppmärksamhet vid placeringen av kolmonoxidvarnaren. Kolmonoxid stiger inte nödvändigtvis rakt upp mot taket. En kolmonoxidvarnare ersätter inte en brandvarnare, men är ett nyttigt tillägg till hemmets säkerhet.

Utan fungerande batterier är varken brandvarnare eller kolmonoxidvarnare till någon nytta. Varnarna fungerar inte heller i all evighet, utan man rekommenderar att byta ut dem med högst tio års mellanrum. Det är hyresgästens skyldighet att alltid se till att bostaden har fungerande varnare, det vill säga att byta batterier eller varnare vid behov. En bra sätt att komma ihåg underhållet av brand- och kolmonoxidvarnare är att alltid kontrollera eller byta ut batterierna på 112-dagen den 11 februari.

Bekanta dig med installation och underhåll av brandvarnare och brandsäkerhet genom att klicka på länken för att titta på videon. (på engelska A video about fire safety.)

Öppen eld/stearinljus

Den viktigaste säkerhetsåtgärden vid hantering av eld är försiktighet och noggrannhet. Därför måste du alltid övervaka öppen eld, det vill säga se till att stearinljus står på ett brandsäkert underlag och att de inte lämnas utan tillsyn. Likaså måste du se till att till exempel sällskapsdjur eller små barn inte av misstag kommer åt att fälla stearinljus eller värmeljus, och att luftströmmen från fönstret inte orsakar att gardinen fladdrar mot den öppna elden.

På bostädernas balkonger är det inte tillåtet göra upp någon som helst öppen eld. Det är inte tillåtet med ljus, marschaller och grillar på balkongerna. I synnerhet utomhusmarschaller kräver stort fritt utrymme p.g.a. brand- och vindrisken. Utomhusmarschaller är därför mycket farliga i närheten av byggnader och brännbara material.

Öppen eld får aldrig lämnas utan övervakning.