Invånare

Förråd

I höghus finns i allmänhet egna förvaringsrum för cyklar. Det kan även finnas egna förvaringsrum för barnvagnar. Barnvagnar och -kärror, idrotts- och lekredskap eller annat lösöre får inte förvaras i trapphusen eller i källargångar på grund av brandsäkerhetsorsaker.

Förrådet för idrottsredskap är inte en förvaringsplats för barns leksaker och är heller inte någon lekplats. Det gagnar alla att man ser till att dörrarna till förråden hålls låsta.

I höghus finns det vanligen ett separat lösöreförråd för varje bostad. Information om numret på eventuella lösöresförråd som hör till bostäderna får man av fastighetsägaren samt information om man tar ut en skild bruksavgift av den boende för lösöresförrådet.

I dörren till lösöresförrådet finns vanligen låsbyglar färdigt för ett hänglås som den boende skaffar själv. Om det finns separata kallkällarförråd i huset ska den boende även själv låsa sin egen kallkällarskrubb.

Inomhus till exempel i lösöresförrådet får man aldrig förvara bensindunkar, andra brandfarliga vätskor och gaser (t.ex. gasflaskor till gasgrillar). Samma gäller bostadsförråd i radhus.