Invånare

Hyresbetalning

Den boende ska betala hyran varje månad senast på angiven förfallodag. Betalningen kan för månaden i fråga göras med referensbankgiro, e-faktura eller direktdebitering. Betalningar för bostäder som hyrts direkt av Helsingin Asuntokanta har ett fast bostadsspecifikt referensnummer.

För försenade betalningar tar Helsingin Asuntokanta ut dröjsmålsränta om sju procentenheter över den referensränta som Finlands Bank fastställer varje år.