Invånare

Övriga betalningar

Boenderelaterade tjänster som inte ingår i hyran betalas separat av användaren. Sådana är bland annat avgifter för parkeringsplats, bastu och öppning av dörr. Boendetjänster betalas på det sätt som överenskoms när de anskaffas och till ett bestämt konto senast på angiven förfallodag.

Vattenavgifter tas ut av hyresgästerna på det sätt man bestämt i varje husbolag.