Invånare

Skadedjursbekämpning

Observationer av skadedjur såväl i bostaden som fastigheten ska anmälas omedelbart till både husbolagets felanmälningstjänst och hyresvärden. En bra beskrivning och om möjligt även en bild på skadedjuret underlättar hanteringen av saken. Husbolaget sköter skadedjursbekämpningen vid behov. En del skadeinsekter såsom pälsbaggar, sågtandade plattbaggar och indiskt mjölmott kan hyresgästen vanligen göra sig av med själv. Bekämpningen av till exempel vägglöss, tyska kackerlackor och råttor i gårdsområdet kräver specialiserade experter. Hjälp med identifiering och anvisningar för bekämpning finns bland annat på webbplatsen sisatilojentuholaiset.fi.

Inomhus i hemmen har man mest observerat olika skadeinsekter såsom vägglöss, ängerlarver samt tyska kackerlackor och andra livsmedelsskadedjur. Skadeinsekter kommer vanligen in i hemmen via bagageväskor eller med varor från butikshyllor, exempelvis mjöl eller torkade frukter. Det bästa sättet att förebygga skadedjursproblem hemma är att städa väl och regelbundet och observera livsmedelsförpackningar. För att undvika ovälkomna gäster efter en resa är det bra att syna bagageväskor noggrant.

På området kring fastigheten orsakas mest olägenhet av råttor och andra gnagare som trivs bättre ju orenare fastighetens avfallsplatser är. Matning av fåglar ökar också antalet gnagare som trivs på fastighetens område.

Vägglöss är speciellt svåra att göra sig av med. Misstanke om vägglöss ska omedelbart anmälas till både husbolagets disponent och till hyresvärden.