Invånare

Ventilation

Regelbunden rengöring av spisfläktar och -kåpor och byte av filter hör till hyresgästens skyldigheter. Tilläggsanvisningar fås till exempel i videon Rengöring av spisfläkt eller spiskåpa (samma på engelska Cleaning the cooker hood.)

Luften i bostaden ventileras som planerat endast om ventilerna fungerar som de ska. Mellan stommen och skivan på ventilationens frånluftsventil finns en springa som ofta är bara några millimeter där det lätt samlas damm och i kök även fett som täpper till den. Därför är det mycket viktigt att ventilerna rengörs tillräckligt ofta till exempel med borste och rengöringsmedel – rekommendationen är ett par gånger årligen. Titta på instruktionsvideon om rengöring av ventiler (på finska) eller instruktionsvideon om rengöring av en mycket smutsig ventil (på finska). OBS! Rör inte konen i mitten av ventilen och dess inställningar när du rengör ventilen.

Likaså ska man se till att bostadens friskluftsventiler är öppna och rena. Den boende ska byta filtren i friskluftventilerna regelbundet minst en gång per år, om inte husbolaget har meddelat att de sköter om att byta filtren.

Såväl den fastighetsspecifika som den bostadsspecifika ventilationsenheten skapar ett undertryck i bostaden när luft sugs ut. Därav kommer det alltid in ny luft där den lättast kan komma in, i stället för den luft som maskinerna avlägsnar. Om friskluftsventilerna är tilltäppta är ersättningsluften som kommer genom friskluftsventilernas filter inte ren, utan förorenad till exempel från gatan genom konstruktionerna eller genom ytterdörren genom trapphuset.