Kontakt

Bostadsbyte

Anvisningar om byte av Ara-bostad finns på Helsingfors stads webbplats i tjänsten Ansök om hyresbostad.

Asuntohankintas fritt finansierade bostäder kan inte bytas. Om du vill flytta till en annan bostad som ägs av Helsingin Asuntohankinta måste den önskade lediga bostaden ansökas med en ny bostadsspecifik ansökan. Se anvisningar här.

Bytesmöjlighet för tjänste- och servicebostäder kan man fråga om av hyresvärden som angetts i hyresavtalet.