Kontakt

Formulären

På denna sida har man sammanställt formulären som används av Oy Helsingin Asuntohankinta Ab. Klicka på rubriken för att öppna formulären. Kom ihåg att tömma formulären efter att du fyllt i den och skrivit ut eller skickat den.

Anmälan om uppsägning av hyresavtal
Anmälan om uppsägning av hyresavtal, dödsbo
Tillfällig överlåtelse av bostadslägenhet
Fyll i och skriv ut formulären. Lämna in den undertecknade formulären antingen skannad eller i pappersform till vårt kontor.

Oy Helsingfors Asuntohankinta Ab:s ansvarsfördelningstabell

Responsformulär
Fyll i och skicka in elektroniskt till vårt kontor