Våra bostäder

Största delen av våra bostäder är enrummare eller tvårummare i enskilda bostadsaktiebolag på olika håll i Helsingfors. Enligt resultaten av kundnöjdhetsundersökningar är helsingforsare som bor i våra bostäder mycket nöjda både med bostädernas läge och att bo som hyresgäster i ägarbostadshus.

Ansvaret för bland annat fastigheternas skötsel och underhåll, städning och disponentservice handhas av andra än hyresbostadens ägare, det vill säga Helsingin Asuntohankinta. Det påverkar emellertid inte boendetrivseln negativt, utan hyresgästerna är i regel nöjda med hur sakerna sköts i husbolagen. Likaså är hyresgästerna nöjda över hur reparationerna görs som Helsingin Asuntohankinta och hyresvärden ansvarar för, om det är någon annan än Helsingin Asuntokanta. Kundtjänstens verksamhet både för Helsingin Asuntokanta och andrahandsuthyrarna får även god respons. Som andrahandsuthyrare fungerar sammanslutningar inom Helsingfors stads stadskoncern.

Vi äger totalt cirka 3 500 bostäder. Av bostäderna är 48 procent så kallade Ara-bostäder som är finansierade med statens arava- eller räntestödslån och 52 procent är fritt finansierade hyresbostäder. Det finns ingen sammanställd information om bostäderna, eftersom de huvudsakligen är enskilda lägenheter i privata bostadsaktiebolag. Antalet rum, läge och dylik information för varje bostad finns i bostadsannonsen när en bostad blir ledig och kan sökas.

Se punkten Ansökning om bostad för att söka bostad.